zorgcoördinator

Kristien is de zorgcoördinator van de school. Zoals haar jobtitel het al zegt, coördineert ze de zorg op school: ze leidt de MDO’s (overleggesprekken over de leerlingen) en volgt de leerlingen op, legt contact met verschillende diensten die instaan voor de begeleiding van een kind, is de brugpersoon naar het CLB en de mensen van het ondersteuningsnetwerk.
Als ZOCO werkt ze vooral op school- en klasniveau.