inschrijven

inschrijven op onze school is mogelijk:

 • tijdens schooldagen: tussen 8u30 en 16:00, bij voorkeur na afspraak
 • tijdens de zomervakantie: tot 5 juli en vanaf 16 augustus tijdens kantooruren

Wat moet je meebrengen voor de inschrijving?

 • Breng de volgende documenten mee als je naar de school gaat om je kind in te schrijven:
  Een elektronische identiteitskaart (eID), een isi+-kaart van het ziekenfonds of een ander officieel document waaruit de juiste schrijfwijze van de naam en de geboortedatum van je kind blijkt
 • Wil je je kind met een verslag voor toegang tot het buitengewoon onderwijs inschrijven in een gewone school? Informeer de school dan waar je wil inschrijven. De school verbindt zich ertoe een overleg te organiseren met CLB, ouders en de klassenraad over de aanpassingen die nodig zijn om een leerling mee te nemen in het gemeenschappelijk curriculum, óf in een individueel aangepast curriculum.
 • Je bankkaart met je rekeningnummer.

Ik ben niet-Belg. Welke documenten moet ik voorleggen?
Je schrijft je kind in met dezelfde documenten als alle kinderen. Als niet-Belg kan je ook de volgende documenten gebruiken:

 • Bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister
  Reispas voor vreemdelingen die niet in België geboren zijn en niet in het vreemdelingenregister zijn ingeschreven
  Kinderen zonder papieren
  Elk kind heeft recht op onderwijs. Daarom kunnen scholen ook kinderen en jongeren inschrijven die alleen documenten uit het land van herkomst of die zelfs geen officiële documenten hebben (bijvoorbeeld omdat ze illegaal verblijven in ons land). Het kind of de jongere moet in dat geval bij de inschrijving aanwezig zijn.

Wat vraagt de school nog?
De school vraagt het rijksregisternummer van je kind. Dat vind je op de eID of de isi+-kaart. Met dat nummer controleert de overheid:

 • Of alle kinderen tussen 6 en 18 jaar aan de leerplicht voldoen
 • Of je kind al in een andere school ingeschreven is

Je moet ook het schoolreglement en opvoedingsproject voor akkoord ondertekenen. Als je dat niet wil doen, kan de inschrijving niet doorgaan.

Als je kind al eerder in een school was ingeschreven, meld je dat aan de ons.

Ik wil mijn rijksregisternummer niet geven. Wat gebeurt er dan?
De school en de overheid zullen geen misbruik maken van het rijksregisternummer van je kind. Toch heb je het recht om het rijksregisternummer niet te geven. De school zal het dan opvragen bij het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming. Dat kost wel meer tijd en moeite.

capaciteit 2019-2020

Aan de hand van deze tabel kan je zien of er nog plaats is in de klas van jouw keuze. Indien de klas volzet is, dan kan je je kind toch nog op de wachtlijst laten plaatsen.

2(datum laatste aanpassing: 30/08/2019)

geboortejaar/klasmaximumcapaciteitvrije plaatsenwachtlijst
2017249 
2016244 
2015240 (volzet) 
2014241 
eerste lj246 
tweede lj242 
derde lj240 (volzet) 
vierde lj240 (volzet) 
vijfde lj247 
zesde lj242 

capaciteit 2020-2021

Aan de hand van deze tabel kan je zien of er nog plaats is in de klas van jouw keuze. Indien de klas volzet is, dan kan je je kind toch nog op de wachtlijst laten plaatsen. Inschrijven voor 2020-2021 kan voor broers en zussen en kinderen van personeel vanaf 01/02/2020. Andere inschrijvingen voor dit schooljaar kunnen vanaf 01/03/2020. 

(datum laatste aanpassing: 30/08/2019)

geboortejaar/klasmaximumcapaciteitvrije plaatsenwachtlijst
20182424 
2017249 
2016244 
2015240 (volzet) 
eerste lj241 
tweede lj246 
derde lj242 
vierde lj240 (volzet) 
vijfde lj240 (volzet) 
zesde lj247