Zorg – leerkrachten

Lagere school:

Juf Vanessa is de zorg-leerkracht op onze lagere school voor het eerste, tweede en derde leerjaar. Zij begeleidt, in overleg met de klasleerkrachten en de zorgcoördinator, de kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Dat doet ze klasintern – samen met de leerkracht in de klas – of klasextern in kleine groepen of met een individuele leerling. 

Juf Isabelle is de zorg-leerkracht op onze lagere school voor het vierde, vijfde en zesde leerjaar. Zij begeleidt, in overleg met de klasleerkrachten en de zorgcoördinator, de kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Dat doet ze klasintern – samen met de leerkracht in de klas – of klasextern in kleine groepen of met een individuele leerling. 

Kleuters:

Juf Ingrid is de zorg-leerkracht voor onze kleuters. Zij geeft ondersteuning in de kleuterschool zowel klasintern – samen met de leerkracht van de klas- als in kleine groepjes apart.