SES – leerkracht

Juf Vanessa is de SES-leerkracht op onze school. Zij begeleidt, in overleg met de klasleerkrachten en de zorgcoördinator, de kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Dat doet ze klasintern – samen met de leerkracht in de klas – of klasextern in kleine groepen of met een individuele leerling. Daarnaast geeft ze nog Nederlands aan onze anderstalige nieuwkomers.