Zorg – leerkrachten

Lagere school:

Juf Vanessa is de zorg-leerkracht op onze lagere school. Zij begeleidt, in overleg met de klasleerkrachten en de zorgcoördinator, de kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Dat doet ze klasintern – samen met de leerkracht in de klas – of klasextern in kleine groepen of met een individuele leerling. 

Kleuters:

Juf Ingrid is de zorg-leerkracht voor onze kleuters. Zij geeft ondersteuning in de kleuterschool zowel klasintern – samen met de leerkracht van de klas- als in kleine groepjes apart.