K1 – eerste kleuterklas

De eerste kleuterklas heeft twee juffen: juf Lien en juf Ingrid.
Beide juffen staan halftijds in de klas en  gaan samen met hun kleuters op weg. Aan de hand van leuke, leerrijke en actieve klasactiviteiten helpen ze de kleuter in zijn of haar ontwikkeling.
Naast haar job op onze school is juf Lien nog stagebegeleider in de lerarenopleiding kleuteronderwijs van de hogeschool PXL.