Inschrijven in een Balense school.

Nieuwe inschrijving? Eerst aanmelden!
Alle nieuwe leerlingen die zich voor het schooljaar 2024-2025 willen inschrijven in gelijk welke Balense kleuter- of lagere school, moeten zich in maart eerst aanmelden. Deze aanmelding kan via deze website.

Waarom eerst aanmelden?
Alle scholen bepalen een maximum aantal leerlingen per klas zodat ze op een comfortabele manier kwalitatief onderwijs kunnen bieden. Daardoor kan het zijn dat een school voor sommige klassen nog vrije plaatsen heeft, en voor andere klassen volzet zijn. Om te vermijden dat ouders van school naar school moeten lopen om een kind te laten inschrijven, is er (naar het voorbeeld van de gemeente Mol) voor gekozen om nieuwe leerlingen eerst aan te melden in maart. Op deze manier krijgen ouders een overzicht in welke school je je kind(eren) kan inschrijven in mei (vooraleer de vrije inschrijving in juni start).

Enkel voor nieuwe leerlingen
Dit nieuwe aanmeldingssysteem geldt enkel voor leerlingen die voor de eerste keer in een bepaalde school moeten worden ingeschreven (dus niet voor de bestaande leerlingen die al school lopen in die school). Alle Balense scholen werken met dit systeem, zowel het gemeentelijk, het vrij als het gemeenschapsonderwijs.
Het aanmelden geldt dus voor:

  • kinderen geboren in 2022
  • of geboren vóór 2022 maar nog nooit ingeschreven in een Balense school
  • of je wil graag een andere (Balense) school voor jouw kind

Meer informatie over dit aanmeldingssysteem vind je via de website van de gemeente Balen

Nog vragen? Neem dan contact op met de dienst Onderwijs en Gezin van de gemeente Balen via 014/74 40 69 (tijdens de schooluren) of aanmelden.scholen@balen.be. :