Met het PPGO als uitgangspunt, zet de de school sterk in op de ontwikkeling van de lerenden tot gekwalificeerde, zelfstandige, kritische, creatieve en ondernemende persoonlijkheden.

Wat we moeten leren ligt vast in leerplannen, eindtermen en ontwikkelingsdoelen.Dit is voor elke basisschool in Vlaanderen hetzelfde.
De manier waarop we deze inhouden en vaardigheden moeten aanleren, daar zijn we vrij in. Het is de  manier waarop we aan de slag gaan met deze leerplandoelen die ons onderscheidt van andere scholen.

tik op de bouwstenen voor verdere uitleg