lagere school

Ook in de lagere afdeling werken we met een jaarklassensysteem en hebben we momenteel 1 klas per jaar.
Tijdens de STEAM-ateliers werken de klassen samen per graad; het eerste en het tweede leerjaar, het derde en het vierde leerjaar, het vijfde en het zesde leerjaar. Een paar keer per schooljaar worden de STEAM-ateliers van de derde graad (5 en 6) begeleid door vakleerkrachten van de middelbare school (Campus Het Spoor). 
De leerlingen van de lagere school krijgen per week twee lestijden lichamelijke opvoeding van de turnleerkracht en volgen twee lestijden per week les bij de leermeester levensbeschouwing (rooms-katholieke godsdienst, protestants-evangelische godsdienst, orthodoxe godsdienst, israëlitische godsdienst, anglicaanse godsdienst, islamitische godsdienst of niet-confessionele zedenleer).