K2 – tweede kleuterklas

In de tweede kleuterklas bij juf Hilde wordt het al wat moeilijker …
Verder inzettend op wereldoriëntatie, taal- en wiskundige initiatie gaat de juf op een creactieve (creatief en actief) manier met haar kleuters aan de slag.