ZELFREGULEREND leren op onze school

We dagen onze leerlingen uit om taken en opdrachten zelf te plannen en te organiseren vanuit hun eigen verantwoordelijkheid. Ze ondernemen zelf initiatieven, leren door te zetten en passen hun leerproces aan. Van jongs af aan geleerd via “moetjes en magjes”, bij de oudste leerlingen door gebruik te maken van een planningsagenda.