ZELFREFLECTEREND leren op onze school

In het leerproces stimuleren we de leerlingen om nieuwsgierig te zijn naar wie ze zijn, wat hen motiveert, wat hen gemakkelijk afgaat en waar nog uitdagingen liggen. Op die manier leren ze zichzelf en hun leerproces te beoordelen, bij te sturen en positieve studiekeuzes te maken.

Binnen onze STEAM-werking krijgen de kinderen de kans om mee de criteria te bepalen waaraan projecten of resultaten moeten voldoen om dan achteraf op een objectieve manier te kunnen evalueren of hun werk nog aan verbetering toe is of niet.