ZELFONTDEKKEND leren op onze school

Daar waar het moet nemen we de leerlingen bij de hand en leiden we ze door de leerinhouden. Waar het kan gaan de leerlingen zelf op onderzoek uit om tot nieuwe inzichten en besluiten te komen.

We leren de kinderen een nieuwsgierige, wetenschappelijke, onderzoekende houding aan te nemen door hen een goede onderzoeksvraag te leren stellen, een onderzoek te laten opzetten en uitvoeren, de resultaten vast te leggen en deze te analyseren en te interpreteren om zo een conclusie te formuleren. Ze leren om verworven wetenschappelijke, wiskundige en technische inzichten te combineren om de wereld (beter) te leren begrijpen.

Naast het onderzoeken, leren we kinderen met een kritische bril informatie opzoeken. Niet alleen in boeken en op het wereldwijde web, maar ook onder meer via interviews, enquêtes en (meerdaagse) leeruitstappen.